O společnosti

Firma POLYPROFIL s.r.o byla založena na podzim roku 1993 se záměrem vybudování závodu na výrobu technických vytlačovaných profilů s akcentem především na sortiment profilů pro elektroinstalaci. Tento záměr se díky připravenosti a zkušenostem zakladatelů firmy jak v oblasti technologie vytlačování, tak i v oblasti znalosti trhu podařilo naplnit.

V současné době činní roční obrat firmy cca 70 miliónů Kč. Současný sortiment z původních dvou elektroinstalačních profilů vzrostl až na 105 různých položek. Své výrobky umísťujeme jak na tuzemském trhu tak i v zahraničí, kde máme své nevýznamnější partnery v BRD, Polsku, Slovensku, Ukrajině, Slovinsku, Chorvatsku, na Litvě i v Rusku.

Ty výrobky u nichž je to požadováno mají vystaven certifikát v tuzemsku i ve většině výše uvedených zemí.

Hlavním mottem firmy je partnerství - partnerská spolupráce se všemi, kteří o ni projeví zájem. Nejen obchod, ale i vzájemné hledání zlepšení kvality práce, novinek v oboru i cest k efektivitě vývoje, produkce a služeb.

Máte-li zájem o spolupráci napište nám své připomínky a náměty rádi se s Vámi poradíme o možnostech jak je přivést do praxe.